Zoeken op de website

Vind een station

Vind een station
Stations zoeken
   

Hulp nodig?

     
   

Hebt u vragen of een probleem met Villo!, contacteer ons dan op het nummer:

   

Phone sans bord gauche

   

of +32.2.274.22.41

     
   

contact.villo@jcdecaux.be

     
   

Groendreef 56 – 1000 Brussel

     
   

Of vind het antwoord op uw vraag in onze FAQ.

   
 

Download hier de

Algemene Voorwaarden

voor toegang en gebruik van Villo!

 

Wettelijke bepalingen

Uitgever

De website http://www.villo.be wordt geproduceerd door JCDecaux Street Furniture Belgium.

(ondernemingsnummer: BE 0401 841 603)

Hoofdredacteur

Jérôme Blanchevoye

JCDecaux stelt alles in het werk om de informatie op deze website zo juist en actueel mogelijk te houden, en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op om het even welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. JCDecaux kan de juistheid, precisie of volledigheid van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld, evenwel niet garanderen.

Bijgevolg wijst JCDecaux alle aansprakelijkheid van de hand voor:

* onderbrekingen van de website;
* bugs;* elke onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot de informatie die op de website beschikbaar is;

* schade die het gevolg is van het frauduleus binnendringen op de website door een derde, met wijziging van de op de website beschikbare informatie tot gevolg;

* en, meer algemeen, elke rechtstreekse en onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen daarvan, met inbegrip met name van de kosten die zich kunnen voordoen door de verwerving van de op de website aangeboden goederen, het verlies van winst, klanten, gegevens of elke andere vorm van verlies van immateriële goederen die zich kan voordoen doordat iemand toegang heeft verschaft tot de website, doordat het onmogelijk is om er toegang toe te verschaffen of doordat geloof werd gehecht aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks hiervan afkomstig is.

Bescherming van persoonlijke gegevens

JCDecaux verbindt zich ertoe om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die de internetter eventueel online meedeelt.
Persoonlijke gegevens die de internetter aan JCDecaux doorgeeft voor het gebruik van bepaalde diensten, zijn onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, betreffende Informatica en Vrijheden. In dat opzicht beschikt de internetter over het recht op toegang, verbetering of wijziging van de persoonlijke informatie die op hem betrekking heeft; hij kan dit recht op om het even welk ogenblik doen gelden door een schrijven te richten aan het volgende adres:

 

Villo

JCDecaux Belgium

Groendreef 56

1000 Brussel

Cookies

Cookies dienen om het surfen op de website te vereenvoudigen en om de registratieprocedures of metingen van de bezoekers te rationaliseren. Cookies zijn tekstbestanden die door uw webpageserver op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Uw computer is wellicht geconfigureerd om cookies te aanvaarden. U kunt deze parameter echter wijzigen zodat uw computer geen cookies meer aanvaardt, en wij raden u aan om dit te doen indien het gebruik van cookies u verontrust.

Wanneer u onze website gebruikt om informatie te zoeken, te lezen of te downloaden, verzamelen en bewaren wij “bezoekersinformatie” over u, zoals de domeinnaam en hostcomputer waarmee u op het internet gaat, het adres van het internetprotocol (IP) van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip waarop u op onze website surft, en de URL’s vanaf dewelke u op onze website bent terechtgekomen. Wij kunnen u aan de hand van een cookie niet identificeren. Wij gebruiken deze informatie om het bezoek aan onze website te analyseren en te meten en om onze website nuttiger te maken. Wij vernietigen deze informatie na twee jaar.

Wij wijzen u erop dat u zich kunt verzetten tegen het registreren van “cookies” door uw browser als volgt te configureren:

* Voor Microsoft Internet Explorer 6.0:
1. Selecteer het menu “Extra” (of “Tools”), dan “Internetopties” (of Internet Options).

2. Klik op de tab “Privacy” (of “Confidentiality”)

3. Selecteer het gewenste niveau aan de hand van de cursor.

* Voor Microsoft Internet Explorer 5:

1. Selecteer het menu “Extra” (of “Tools”), dan “Internetopties” (of Internet Options).

2. Klik op de tab “Beveiliging” (of “Security”)

3. Selecteer “Internet” en vervolgens “Aangepast niveau” (of “Custom Level”)

4. Ga naar de rubriek “Cookies” en kies de optie die u verkiest.*

Voor Netscape 6.X en 7. X :

1. Kies het menu “Bewerken”>”Voorkeuren”

2. Privacy en Beveiliging

3. Cookies*

Voor Opera 6.0 en hoger:

1. Kies het menu “Bestand”>”Voorkeuren”

2. Privacy

Links

De website kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Aangezien JCDecaux deze websites en externe bronnen niet kan controleren, kan JCDecaux evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van deze websites en externe bronnen en kan het bedrijf geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen aangaande de inhoud, reclame, producten, diensten of elk ander materiaal dat op of vanaf deze websites of externe bronnen beschikbaar is. Bovendien kan JCDecaux niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies die zich hebben voorgedaan of worden aangehaald naar aanleiding van of met betrekking tot het gebruik of het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud, goederen of diensten die op deze websites of externe bronnen beschikbaar zijn.

Eigendomsrecht van JCDecaux

De website en al de gebruikte software die hierop betrekking heeft, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die door het van kracht zijnde intellectuele-eigendomsrecht of enige andere wet beschermd is. Dat betekent dat, tenzij anders wordt vermeld, de intellectuele-eigendomsrechten voor de documenten op de website en elk van de elementen die voor deze website werden gecreëerd, het exclusieve eigendom zijn van JCDecaux, die geen enkele vergunning, noch enig ander recht toekent tenzij het recht om de website te raadplegen. De documenten die op deze website worden gepubliceerd, mogen louter en alleen worden gereproduceerd voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik; de reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Bovendien is het verboden om een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen of te creëren, de conceptie of de samenstelling ervan om te keren, om op het even welke andere manier te pogen om de broncode te vinden (met uitzondering van de gevallen die door de wet zijn voorzien) of om om het even welk recht inzake de software te verkopen, de licentie ervan over te hevelen of op ongeacht welke manier door te geven. Insgelijks is het verboden om de software te wijzigen of om gewijzigde versies van de software te gebruiken, met name teneinde een niet-geoorloofde toegang tot de dienst te verschaffen of op een andere manier dan via de interface die u door JCDecaux te dien einde werd verschaft, toegang te verschaffen tot de website (deze opsomming is niet volledig).

Hosting van de website

JCDecaux SA – Sainte Apolline – 78378 Plaisir Cedex – 00 33 1 30 79 79 79

 

Volg ons op 

                                                           

Onze partners

 
 
 

Logo-Stib_medium

 

GRACQ