Zoeken op de website

Vind een station

Vind een station
Stations zoeken
   

Hulp nodig?

     
   

Hebt u vragen of een probleem met Villo!, contacteer ons dan op het nummer:

   

Phone sans bord gauche

   

of +32.2.274.22.41

     
   

contact.villo@jcdecaux.be

     
   

Groendreef 56 – 1000 Brussel

     
   

Of vind het antwoord op uw vraag in onze FAQ.

   
 

Download hier de

Algemene Voorwaarden

voor toegang en gebruik van Villo!

 

Download de Algemene Voorwaarden voor toegang en gebruik van Villo!

Het abonnement wordt stilzwijgend vernieuwd aan het einde van het eerste jaar, behoudens uitdrukkelijke opzeg per post verstuurd naar de Concessiehouder ten laatste een maand voor het verstrijken van de vervaldag. De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het feit dat de stilzwijgende verlenging gebeurt tegen de tariefvoorwaarden die gelden op het moment van de verlenging. Na de stilzwijgende verlenging van het abonnement, kan de Klant het contract evenwel op elk moment kosteloos opzeggen na een vooropzegtermijn van twee maanden te beginnen vanaf de ontvangst van een kennisgeving van opzegging. De opzegging leidt tot het afsluiten van de account van de Klant en de terugbetaling “prorata temporis” van zijn abonnement, onder aftrek van de vooropzeg van twee maanden.

Wanneer uw creditcard vervalt, krijgt u een e-mail waarin u wordt verzocht om het nummer van uw nieuwe Kredietkaart in te voeren en de nieuwe geldigheidsduur in te vullen, indien die veranderd is.

 

Volg ons op 

                                                           

Onze partners

 
 
 

Logo-Stib_medium

 

GRACQ