Zoeken op de website

Vind een station

Vind een station
Stations zoeken
   

Hulp nodig?

     
   

Hebt u vragen of een probleem met Villo!, contacteer ons dan op het nummer:

   

Phone sans bord gauche

   

of +32.2.274.22.41

     
   

contact.villo@jcdecaux.be

     
   

Groendreef 56 – 1000 Brussel

     
   

Of vind het antwoord op uw vraag in onze FAQ.

   
 

Download hier de

Algemene Voorwaarden

voor toegang en gebruik van Villo!

 

Wie beheert het Villo!-netwerk?

De Villo! is een concessie voor een openbare dienst die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na een aanbesteding aan JCDecaux toekende. JCDecaux is eigenaar van de fietsen en de stations en is verantwoordelijk voor het beheer. Het systeem wordt voor een groot deel bekostigd met reclame-inkomsten en gebruikersopbrengsten.

Welke functies worden uitgeoefend door JCDecaux met betrekking tot Villo?

Er zijn mensen actief op het terrein :
•Onderhoudsagent
•Onderhoudstechnieker
•Controleagent
•Fietsenmaker
en er is ook een klantendienst met account managers die de oproepen beantwoorden.

Zijn de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik opgelegde verplichtingen?

Wie een abonnement afsluit van korte of lange termijn moet de Algemene Voorwaarden voor toegang en gebruik goedkeuren. In deze voorwaarden staan je rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van deze dienst.

Vanaf welke leeftijd mag je Villo! gebruiken?

Je mag Villo! gebruiken vanaf 14 jaar (minimumlengte: 1,50m). Voor jongeren tussen 14 - 18 jaar oud, dient het formulier voor een langlopend abonnement ingevuld te worden door de wettelijke voogd. De voogd verbindt zich ertoe om de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik te respecteren en ziet er ook op toe dat dit gebeurt.

Moet ik verzekerd zijn?

Om Villo! te mogen gebruiken, moet je gedekt zijn door een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Waarom is er voor het huren van een fiets een waarborg nodig? Hoe werkt de waarborg?

Met de waarborg wordt de gebruiker aansprakelijk gehouden, diefstal en verlies worden vermeden en de gebruikers worden aangemoedigd om hun fiets terug te brengen naar het fietsstation binnen een tijdspanne van maximaal 24 uur. Als de fiets niet wordt teruggebracht binnen 24 uur, wordt de waarborg aangerekend.
Voor de gebruikers van lange duur (abonnementen), heeft de waarborg geen impact op de bankrekening tenzij de fiets niet wordt teruggebracht. Bij de gebruikers van korte duur, wordt het bedrag van de waarborg, €150, geblokkeerd op de rekening (Bancontact/Maestro) of op de kredietkaart (Mastercard/Visa). Dit bedrag wordt niet van de rekening gehaald maar de gebruiker kan er gedurende de waarborgperiode niet aan (een à twee weken afhankelijk van de bank).
Indien de Algemene Voorwaarden voor toegang en gebruik van de Villo!-dienst niet worden nageleefd, kan het volledige bedrag van de waarborg of een deel ervan geïnd worden.
Om een fiets voor korte duur te huren, moet het saldo van je rekening toereikend zijn (>150€).

Heb ik één keer recht op 30 minuten gratis of geldt dat voor elke verplaatsing?

Telkens als je een fiets neemt uit een Villo!-station, zijn de eerste 30 minuten van je verplaatsing gratis. Als de 30 gratis minuten zijn verstreken, wordt het bedrag van je verplaatsingen berekend volgens de tarievenlijst en van je rekening gehaald. De tarieven voor de gebruikers met een dag-of weekticket of een langlopend abonnement zijn hetzelfde.

Hoe betaal ik voor de verplaatsingen na het gratis half uur?

*Langlopend abonnement
De kost van de verplaatsingen wordt van je rekening gehouden wanneer het verbruik meer dan 10 euro bedraagt (jaarlijkse abonnementskost, het totaal van de verplaatsingskost boven de 10 euro,..).
* Kortlopend abonnement
De kostprijs van de dienst wordt op het einde van de geldigheidsduur van je abonnement voor 1 dag of 7 dagen van je bankrekening afgehouden.

Kan ik een fiets huren voor meerdere dagen?

De openbare fietsdienst werd ontworpen voor korte verplaatsingen. De stations liggen op een afstand van 450 meter van elkaar. Zo zijn ze gemakkelijk te bereiken en kan je een fiets huren of achterlaten wanneer je maar wil. De maximaal toegestane gebruiksduur is 24 uur.

 

Volg ons op 

                                                           

Onze partners

 
 
 

Logo-Stib_medium

 

GRACQ